Χειροπετσέτα Endless Ζικ-Ζακ δίφυλλη
4 000 φύλλα / κιβώτιο
Χειροπετσέτα Endless Ζικ-Ζακ 2φυλλη