Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ μονόφυλλη
4 000 φύλλα / κιβώτιο
Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ μονόφυλλη